+30 210 866 4491

ΚΑΛΑΘΙ

Τί είναι τα τελομερή;

/
/
Τί είναι τα τελομερή;

Μικρές αλληλουχίες DNA που βρίσκονται στην «ουρά» κάθε χρωμοσώματος. Οσο το μήκος των τελομερών είναι μεγάλο, οι ιστοί ανανεώνονται και οι φθορές του χρόνου επιδιορθώνονται. Σε κάθε κυτταρική διαίρεση όμως και με την παρέμβαση του ενζύμου τελομεράση, τα τελομερή χάνουν και ένα κομμάτι τους, με αποτέλεσμα το κύτταρο να μην μπορεί να ανανεωθεί, να γερνά πρόωρα και τελικά να πεθαίνει.

Το Juvinity είναι ένα νέο μόριο το οποίο προστατεύει τα τελομερή έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία των κυττάρων, να αντιμετωπιστούν μικροαλλοιώσεις που σχετίζονται με τη γήρανση – όπως οι ρυτίδες.
Το Juvinity, καθυστερεί τον γηρασμό των κυττάρων. Μειώνει το οξειδωτικό Stress και καθυστερεί τη μείωση του μήκους των τελομερών, έτσι ώστε να εξασφαλίσει έναν πολύ καλό μεταβολισμό κυττάρου. Έτσι ένα γηρασμένο κύτταρο να αντιγράφεται όπως ένα «νέο» κύτταρο.

Κοινοποίηση