+30 210 866 4491

ΚΑΛΑΘΙ

Η Χρήση των Αντιβιοτικών στην Ελλάδα

/
/
/
Η Χρήση των Αντιβιοτικών στην Ελλάδα

Πανευρωπαϊκές μελέτες αποδίδουν στη χώρα μας αρνητικές πρωτιές σε κατανάλωση αντιβιοτικών με τις περισσότερες ημερήσιες δόσεις ανά αριθμό κατοίκων.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει από την αλόγιστη χρήση των χημειοθεραπευτικών αυτών μέσων αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών έναντι των παρασίτων, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τα μικρόβια πιο ανθεκτικά από ποτέ κι εμάς πιο ευάλωτους σε αυτά.

Η διασπορά στελεχών ανθεκτικών στα περισσότερα αντιβιοτικά ευθύνεται για την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων, ιδίως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αποτέλεσμα την παράταση της νοσηλείας τους, την αύξηση της θνητότητας και την αύξηση του κόστους νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με καταγραφές από το ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption), η Ελλάδα κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα της Ευρώπης με συνολική -και κυρίως εξωνοσοκομειακή- κατανάλωση αντιβιοτικών, με σταδιακή αύξηση από το 1997 (25.06 DID) έως το 2005 (34.73 DID) (DID: Καθορισμένη Ημερήσια Δόση ανά 1000 κατοίκους ανά ημέρα).

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, η συνολική εξωνοσοκομειακή κατανάλωση αντιμικροβιακών για το έτος 2008 ανήλθε στα επίπεδα του 45 DDD (DDD: Καθορισμένη Ημερήσια Δόση) στη χώρα μας, επίπεδα σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με το μέσο όρο που καταγράφηκε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης και εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο από τη μικροβιακή αντοχή, εκπόνησε ειδικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, ενώ με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών 2011, εκδόθηκε ειδικό Δελτίο Τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα: «Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. 12 συγκεκριμένες δράσεις για την επόμενη πενταετία».

Κοινοποίηση